hang thạch anh tím

Hang thạch anh tím,giúp tinh thần thư giản,tạo sinh khí FH095-52603

52,603,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh, thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 33cm x 88cm + Khối lượng: 46.8kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử,

Hang thạch anh tím,giúp tinh thần thư giản,tạo sinh khí FH095-62719

62,719,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh, thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 32cm x 90cm + Khối lượng: 55.8kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử,

Bông thạch anh tím,khu trừ tà khí,tạo sinh khí FTAT-01-3126

3,126,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 10cm. + Khối lượng: 720gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp

Bông thạch anh tím,khu trừ tà khí,tạo sinh khí FTA101-4437

4,437,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9cm x 16cm . + Khối lượng: 1kg . + Ý nghĩa: Chiêu tài lộc, hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh thần minh mẫn,