bông thạch anh tím

Hang thạch anh tím,giúp tinh thần thư giản,tạo sinh khí FH095-52603

52,603,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh, thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 33cm x 88cm + Khối lượng: 46.8kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử,

Bông thạch anh tím,khu trừ tà khí,tạo sinh khí FTAT-01-3126

3,126,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 10cm. + Khối lượng: 720gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp

Hang thạch anh tím,giúp tinh thần thư giản,tạo sinh khí FH095-62719

62,719,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hang thạch anh, thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 32cm x 90cm + Khối lượng: 55.8kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử,

Bông thạch anh tím,khu trừ tà khí,tạo sinh khí FTA101-4437

4,437,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9cm x 16cm . + Khối lượng: 1kg . + Ý nghĩa: Chiêu tài lộc, hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh thần minh mẫn,