Ngọc bội Tỳ hưu,vượng tài tăng lộc,giữ bình an FS5125

/images/post/2015/03/18/14//FS5125-1.jpg

1,390,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài): 30cm
+ Khối lượng: 60g
+ Ý nghĩa: Chiêu tài chiêu lộc, hóa sát tịch tà, bình an đi đường, mang lại may mắn.
+ Cách sử dụng: , treo phòng làm việc, phòng khách,

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>